EARTH ART SHAMAN

Creating the new artist of the EARTH.

TEMPEL SKOLENS ÅRSPROGRAM I 2020

Jorden er vores moder. Hun er en stor frodig vis kvinde, med en favn der kan rumme os alle. Hun har så meget kærlighed for os og denne kærlighed vil hun gerne have at vi kan mærke. Hun beder os om at åbne os for den kærlige energi for det vil åbne vores hjerter så det guddommelige lys kan skinne igennem os.

Jorden taler et sprog som ikke alle forstår, men som alle kan åbne sig for, hvis de vil. Hendes sprog udtrykkes gennem fuglenes sang, blomsternes dufte, bladendes mønstre, smagen af de modne bær. Hun synger til os gennem vandets rislen, vindens piben, tordenens brølen.

Da det ikke er alle mennesker der er åbne for dette sprog, har jorden brug for formidlere. Hun har brug for kunstnere, shamaner, urtekoner, fortællere, dansere, ja skabere af alle slags som vil bringe hendes budskab videre til mennesket.

For moder jord har budskaber om balance. Hun holder i sig medicinen på alt vi behøver. Hun rummer alle svar.

when we open to creation, we enter new possibilities.

HVAD ER JORD KUNST?

I den vestlige verden er ordet kunst, ofte forbundet med malerier på et museum. Vi har fjernet kunsten fra landsbyen, hvor den før var en del af den daglige magi. Hvor shamanen var den som formidlede visdommmen fra jorden og forfædrene og som vidste hvad mønstre, masker, smykker og andre og rituelle beklædninger havde af betydning.

De ærede historierne, fortællingerne, sangene og dansene. Det var vævet sammen med hverdagens gøremål, for magien var virkelig og altid nærværende. Deres liv blev levet sammen med det guddommelige, hver dag.

De vidste at alt var levende. De kunne tale med dyr og planter. De kendte deres ydmyge plads i det store kredsløb og gav ligesåmeget som de tog. De var ydmyge overfor livet og kendte vigtigheden af fællesskabet.

Vores moderne verden har brug for at huske vores forbindelse med jorden, så vi igen kan leve et bæredygtigt og holistisk liv. Et liv hvor vi igen indtager en ydmyg rolle og lærer at lytte til jordens visdom.

ER DU EN AF JORDENS KUNSTNERE?

2020 bliver det år hvor Tempel Skolen vil være vært for Earth Art Shaman programmet. Et års program hvor vi går i lære hos Moder Jord og udtrykker hendes historier gennem vores krop. Vi vil dedikere os til et helt år, som hendes lærlinge. Hver måned vil vi gå til hende og åbne os for hendes budskaber.

Det vil være unikt for hver enkelt elev, hvordan disse budskaber bliver udtrykt. For nogle vil det være i tale, sang, musik, for andre, historier, digte, malerier, andre igen vil danse, performe, eller forme rituelle objekter.

Hver kunstner har sin unikke måde at udtrykke på. Det udtryk vil vi finde, lege med og forfine. Vi vil give plads til at livskraften kan flyde ind i os og fylde os med energi. Når vi er nærede vil vi lade den flyde ud af os igen, i hvilken farve eller form den måtte ønske. Til sidst vil vi finde de kanaler hvorigennem jordens visdom kan modtages af andre. Det kan være i ritualer for andre, i cirkler, på festivaller, under fejringer, i bøger, på nettet, som landart, i pop up udstillinger mm. Visdommen vil finde sin vej.

DEN INDRE REJSE ÅBNER DIN KANAL

For at kunne være jordens formidler, må vi være åbne og vores sanser må være vagt. Vi må kende vores egne indre energier, styrker såvel som blokeringer.

Som hjælp til det personlige indre arbejde, vil hver elev arbejde med sine chakras. På guidede rejser vil vi lære hvert chakra og dets energi at kende. Hvert chakra har sin særlige egenskab og evne til at modtage og give. Det er vigtigt at vi kan lære at fintune vores energi og det vil styrke vores lytte-evne. I løbet af året bliver der åbnet for 8 chakra rejser.

DEN YDRE REJSE STYRKER DIN FORBINDELSE

Sideløbende med vores indre rejse, arbejder vi med naturen. Vi besøger den og arbejder med den intuitivt. Hver måned er forskellig fra den næste. Som året skifter, skifter naturens energi.

Det lærer os om vores egen energi og cyklus. Vi er selv i konstant forandring. Som jorden, spirer vi, som jorden modnes vi, som jorden giver vi slip, som jorden lukker vi os i, for igen at blive klar til at spire.

CIRKLEN STØTTER DIG

Som jordens lærlinge er vi aldrig alene. Vi vil opleve et helt særligt bånd til naturen og det som er større end os. Men i det moderne samfund, kan vi føle os alene, der er ikke mange som os. Derfor er det vigtigt at vi mødes og deler vores erfaringer, tvivl, spørgsmål og succeser.

Derfor vil der hver måned være mulighed for at mødes 2 gange. Den ene gang, via et online møderum, hvor vi kan inspirere hinandens rejser, selvom vi bor langt fra hinanden. Den anden gang mødes vi fysisk i naturen. Mærker hinanden, danser og synger sammen. Deler og skaber sammen. I vores fællesskab dannes den kollektive medicin. Vi mærker at vi vokser af at spejle os i hinanden. Det hjælper os til at hengive os endnu mere, til vores vej.

HVAD DU FÅR UD AF AT DELTAGE?

STØRRE SELV INDSIGT OG VISDOM– Du vil i dette forløb komme helt ind under huden på dig selv og lærer dig selv at kende på et dybere plan. Det vil give dig en følelse af at komme hjem i dig selv. Du bliver bedre til at mærke hvad du har brug for, hvad du vil, hvad der gør dig glad, hvad der er vigtigt for at du trives.

FRIGØRE KREATIVE BLOKERINGER OG TRÆDE FREM SOM KUNSTNER

Du vil i dette forløb lære din kreative kilde at kende på ny. Du vil lære at stole på dit unikke udtryk og at det er godt nok. Du vil tillade tidligere kreative blokeringer at opløse sig, så du nu kan træde fuldstændigt ind i rolle som jordens kunstner, med alle de unikke farver du rummer. Du inviterer legen, spontaniteten, intuitionen og magien ind, som vil booste din kreativitet og guide dig i nye retninger. Arbejdet med jorden vil give din kunst en hel ny mening. Du skaber ikke kun for din egen skyld, men for det store hele. For det er jordens medicin der bliver udtrykt igennem dig.

HELING & VISDOM – Du vil i dette forløb lære dine egne energier at kende på et dybt plan. Når du lærer at lytte til dem og hvad de har brug for, kan du begynde at give dem netop det. Du får nøglerne til din egen heling. Disse nøgler bliver din nye visdom. Du spørger, lærer, erfarer og høster din egen viden. Arbejdet med naturen vil ligeledes give dig heling og visdom. Helingen opstår i det blotte samvær med naturen og visdommen kommer af at lytte med åbent hjerte.

HØRE TIL – Du vil i dette forløb styrke din forbindelse til naturen og mærke at du virkelig er hendes barn. At du er ønsket her på jorden og at dine gaver er værdsat. Du vil blive inviteret ind i et fællesskab af andre jord kunstnere, rituelle mestre, shamaner og viskvinder, som ser dig. Ser dit sande jeg. Ser din sjæl. Et fællesskab som ønsker at du skal trives og blomstre.

LEDERSKAB & RETNING – Du vil i dette forløb lære at være din egen leder, guidet af dine indre energier og kommunikationen med Moder Jord. Du vil få lettere ved at træffe beslutninger og gå i den retning du ønsker. Du vil få nemmere ved at skabe det liv din sjæl altid har drømt om. Du skaber et fundament til et liv hvor dine gaver bliver brugt, hvor dit indre og ydre forenes, hvor du får mulighed for at hjælpe dig selv, hjælpe andre og hjælpe jorden. Forløbet er bygget op om en struktur som du kan læne dig ind i, mens du vandre. Som en vandrestav du kan støtte dig til og som husker dig på at livet er selve vejen.

GLÆDE & LIVSLYST – Du vil i dette forløb komme til at se dine egne blokeringer og gamle overbevisninger, som skal slippes og frigøres. Du får hjælp til dette gennem guidede ritualer. Med hvert gammelt lag du giver slip på. kommer glæden til at fylde mere og mere. Din livslyst udvider sig og begynder at fylde hver en celle. Du mærker den magi som gennemvæver alt levende. Du mærker glæden boble i dig og du begejstres over selv de mindste ting. Du begynder at se det store mirakel i de små detaljer og mærker taknemmeligheden fylde dit hjerte. Gennem kreativiten mærker du din passion begynde at pulse igennem dig. Gennem de fysiske møder, mærker du din krop danse og sanserne åbnes i ren begejstring.

MENING & KÆRLIGHED – Du vil i dette forløb komme i kontakt med den dybere mening med livet. Når du kommer i kontakt med din sjæl, og din sjæl forbinder sig med jorden, vil du mærke nuet på en ny måde. Du vil mærke et bånd mellem dig, jorden, nuet, altet. Denne stærke fornemmelse af at være i live, føles som en åbning i hjertet. Du udvider din evne til at rumme og være stor kærlighed.

Ved at åbne for din kreativitet kan du uddybe dette nu og samskabe med jorden og mærke magien ved at være levende. Du vil opleve at du kan dele dine kreative udtryk med andre og se din jord kunst hjælpe, hele, styrke og lyse op, i andre menneskers liv. Du ser at du gør en forskel. Der er en mening med at du er her, lige nu. Dine gaver er vigtige!

HVEM ER DETTE FORLØB FOR?

EARTH ART SHAMAN programmet er for dig som:

  • er klar til at gå i lære hos jorden.
  • er klar til at dedikere dig til at være jordens budbringer i et helt år.
  • er klar til at blive den kunstner din sjæl altid har drømt om at være.
  • er klar til at stå frem som spirituelt væsen.
  • er klar til at blive set.
  • er klar til at lade sjælen vise vej.
  • er klar til at hjælpe andre med din jord kunst.
  • er klar til at rydde op i gamle overbevisninger og fastgroede mønstre.
  • er klar til at indgå i et kærligt fællesskab med andre jord kunstnere.

RAISE THE ART OF FIRE! – min historie

For flere år siden gik jeg en vildrunetur som ledte mig igennem byens rum. Her så jeg et skilt med ordene Rais the art og fire. Det var en reklame for en brændeovn, men inde i mig var det en besked til sjælen. Det var et spejl på et dybt ønske jeg havde begravet indeni. Et ønske om at være i verden som kunstner. Men kunstnerdrømme er begravet i myter om en den sultende, ludfattige og vanvittige kunstner, som må bo på et lille koldt kammer, afskåret fra alt og alle, for at kunne få lov at male sine billeder. Ja der var nok at skræmmende historier, som sikkert var sande for nogen, men som ikke matchede den ild jeg kunne mærke indeni når jeg dansede, sang og malede frit. Jeg blev ved med at holde om den linje. Tegnede den i min dagbog og håbede at jeg en dag ville være modig nok til at slippe ilden løs.

Men der skulle gå nogle år, før jeg turde stå fuldt ud i min kraft og udtrykke min ild. Jeg var nemlig bange for den. Bange for at nogle skulle tage den fra mig eller at nogen ville komme efter mig. Så hellere holde den inde i et jernbur i mit solar plexus.

Jeg begyndte at arbejde med mine chakra energier og med Soul Art og jeg blev ved med at komme tilbage til kunsten, dansen, sangen, passionen. Det modnede mig gradvist. Jeg begyndte at dele lidt af min ild med vildkvinderne i cirklen. Jeg begyndte at dele det sprog der kom igennem mig når jeg holdt forskellige sten og krystaller i mine hænder.

Jeg begyndte at give slip på alle forbehold og begrænsninger og lod mig føre med. Jeg tillod naturens energi at komme igennem mig uden at dømme den. Og så mærkede jeg at ilden ikke bare kom fra mig, den kom fra jorden. En uudtømmelig energi som strømmede op fra jordens midte, ud igennem sten, træer, krystaller, sommerfuglevinger, solsikker ja alt, også mig.

En ild som INGEN ville kunne tage fra mig, for den var ikke min. Jeg var blot budbringeren.

Jeg kunne mærke at der var budskaber i de energier jeg formidlede, opfordringer til at slappe af, eller til at skabe, til at tale klart eller til at slå rødder. Magien åbnede sig og jeg blev mere og mere nysgerrig.

Samtidigt mærkede jeg at mit ego blev pirret. Den så at der her var chance for at høste en særlig anderkendelse, og det blev mit arbejde at tøjle den og istedet give plads til jorden. For mit ego ville bedømme om den ene eller anden energi var rigtig eller forkert, grim eller smuk. Og sådan arbejder naturen ikke. Her er alt på lige fod, her er alle farver lige vigtige.

Jeg går videre på min vej og føler mig nu klar til at lære fra mig, alt det jeg har lært. Jeg føler at jeg netop er her for at facilitere et kærligt rum hvori jordens kunstnere kan fødes.