EARTH ART SHAMAN

Creating the new artist of the EARTH.

TEMPEL SKOLENS ÅRSTIDS-PROGRAM I 2020

Jorden er vores moder. Hun er en stor frodig vis kvinde, med en favn der kan rumme os alle. Hun har så meget kærlighed for os og denne kærlighed vil hun gerne have at vi kan mærke. Hun beder os om at åbne os for den kærlige energi for det vil åbne vores hjerter så det guddommelige lys kan skinne igennem os.

Jorden taler et sprog som ikke alle forstår, men som alle kan åbne sig for, hvis de vil. Hendes sprog udtrykkes gennem fuglenes sang, blomsternes dufte, bladendes mønstre, de nøgne grene, rødder og svampe, smagen af de modne bær. Hun synger til os gennem vandets rislen, vindens piben, tordenens brølen, vindens rasen.

Da det ikke er alle mennesker der er åbne for dette sprog, har jorden brug for formidlere. Hun har brug for kunstnere, shamaner, urtekoner, fortællere, dansere, ja skabere af alle slags som vil bringe hendes budskab videre til mennesket.

For moder jord har budskaber om balance. Hun holder i sig medicinen på alt vi behøver. Hun rummer alle svar.

HVAD ER JORD KUNST?

I den vestlige verden er ordet kunst, ofte forbundet med malerier på et museum. Vi har fjernet kunsten fra landsbyen, hvor den før var en del af den daglige magi. Hvor shamanen var den som formidlede visdommmen fra jorden og forfædrene og som vidste hvad mønstre, masker, smykker og andre og rituelle beklædninger havde af betydning.

De ærede historierne, fortællingerne, sangene og dansene. Det var vævet sammen med hverdagens gøremål, for magien var virkelig og altid nærværende. Deres liv blev levet sammen med det guddommelige, hver dag.

De vidste at alt var levende. De kunne tale med dyr og planter. De kendte deres ydmyge plads i det store kredsløb og gav ligesåmeget som de tog. De var ydmyge overfor livet og kendte vigtigheden af fællesskabet.

Vores moderne verden har brug for at huske vores forbindelse med jorden, så vi igen kan leve et bæredygtigt og holistisk liv. Et liv hvor vi igen indtager en ydmyg rolle og lærer at lytte til jordens visdom.

ER DU EN AF JORDENS KUNSTNERE?

2020 bliver det år hvor Tempel Skolen vil være vært for Earth Art Shaman programmet. Et årstids program hvor vi går i lære hos Moder Jord og udtrykker hendes historier gennem vores krop. Vi vil være hendes lærlinge. Hver ny måne vil vi gå til hende og åbne os for hendes budskaber.

Det vil være unikt for hver enkelt kunstner, hvordan disse budskaber bliver udtrykt. For nogle vil det være i tale, sang, musik, for andre, historier, digte, malerier, andre igen vil danse, performe, eller skabe rituelle objekter.

Hver kunstner har sin unikke måde at udtrykke på. Det udtryk vil vi finde, lege med og styrke. Vi vil give plads til at livskraften kan flyde ind i os og fylde os med energi. Når vi er nærede vil vi lade den flyde ud af os igen, i hvilken farve eller form den måtte ønske.

Til sidst vil vi finde de kanaler hvorigennem jordens visdom kan modtages af andre. Det kan være i ritualer for andre, i cirkler, på festivaller, under fejringer, i bøger, på nettet, som landart, i pop up udstillinger mm. Visdommen vil finde sin gennem din sjæls unikke kanal.

DU GÅR IKKE ALENE

Som jordens lærlinge er vi aldrig alene. Vi vil opleve et helt særligt bånd til naturen og det som er større end os. Men i det moderne samfund, kan vi føle os alene, der er ikke mange som os. Derfor er det vigtigt at vi mødes og deler vores erfaringer, tvivl, spørgsmål og succeser.

Derfor vil der hver måned være mulighed for at mødes virtuelt. Vi vil have en Facebook gruppe hvor vi kan dele vores rejse og vi vil have et månedligt møde på zoom eller skype, hvor vi kan inspirere hinandens rejser, selvom vi bor langt fra hinanden.

1 dag i hver årstid, vil vi samles fysisk i naturen. Mærker hinanden, danser og synger sammen. Deler og skaber sammen. I vores fællesskab dannes den kollektive medicin. Vi mærker at vi vokser af at spejle os i hinanden. Det hjælper os til at hengive os endnu mere, til vores vej.

De 4 samlinger fastlægges efter tilmelding, så vi kan finde en dag alle, eller flest muligt kan. Samlingerne kan ligge på Falster, eller andre steder i landet, alt efter hvor de tilmeldte bor. Det vil være et sted hvor man kan komme til med offentlig transport.

HVAD DU FÅR UD AF AT DELTAGE?

 • Månedlig værktøjer, vejledning, guides og struktur til at kunne opsøge, høste og udtrykke jordens medicin. Min vejledning kommer til dig via email og kan indeholde tekst, lyd og billeder.
 • Månedligt online møde.
 • Årstids samling i naturen.
 • Invitation til lukket Facebook gruppe hvor du kan dele løbende.

Du vil i Earth Art Shaman programmet blive støttet i at:

FRIGØRE DINE KREATIVE BLOKERINGER OG TRÆDE FREM SOM KUNSTNER

Du vil i dette forløb lære din kreative kilde at kende på ny. Du vil lære at stole på dit unikke udtryk og at det er godt nok. Du vil tillade tidligere kreative blokeringer at opløse sig, så du nu kan træde fuldstændigt ind i rolle som jordens kunstner, med alle de unikke farver du rummer. Du inviterer legen, spontaniteten, intuitionen og magien ind, som vil booste din kreativitet og guide dig i nye retninger. Arbejdet med jordens medicin vil give din kunst en hel ny mening. Du skaber ikke kun for din egen skyld, men for det store hele. For det er jordens medicin der bliver udtrykt igennem dig.

HØSTE DIN EGEN MEDICIN

Du spørger, lærer, erfarer og høster din egen viden. Arbejdet med naturen vil ligeledes give dig heling og visdom. Helingen opstår i det blotte samvær med naturen og visdommen kommer af at lytte med åbent hjerte.

FORBINDE DIG MED ANDRE OG MED JORDEN

Du vil i dette forløb styrke din forbindelse til naturen og mærke at du virkelig er hendes barn. At du er ønsket her på jorden og at dine gaver er værdsat. Du vil blive inviteret ind i et fællesskab af andre jord kunstnere, rituelle mestre, shamaner og viskvinder, som ser dig. Ser dit sande jeg. Ser din sjæl. Et fællesskab som ønsker at du skal trives og blomstre.

BLIVE DIN EGEN LEDER

Du vil blive støttet i at træffe de rigtige beslutninger og gå i den retning du ønsker. Du vil blive støttet i at skabe det liv din sjæl altid har drømt om. Et fundament til et liv hvor dine gaver bliver brugt, hvor dit indre og ydre forenes, hvor du får mulighed for at hjælpe dig selv, hjælpe andre og hjælpe jorden. Forløbet er bygget op om en struktur som du kan læne dig ind i, mens du vandre. Som en vandrestav du kan støtte dig til og som husker dig på at livet er selve vejen.

ÅBNE FOR MERE GLÆDE, KÆRLIGHED & LIVSLYST

Når du kommer i kontakt med din sjæl, og din sjæl forbinder sig med jorden, vil du mærke nuet på en ny måde. Du vil mærke et bånd mellem dig, jorden, nuet, altet. Denne stærke fornemmelse af at være i live, føles som en åbning i hjertet. Det udvider din evne til at rumme og være stor kærlighed.

I takt med at du tillader mere skaberkraft ind i dit liv, vil din livslyst udvide sig og begynder at fylde hver en celle. Du mærker den magi som gennemvæver alt levende. Du mærker glæden boble i dig og du begejstres over selv de mindste ting. Du begynder at se det store mirakel i de små detaljer og mærker taknemmeligheden fylde dit hjerte. Gennem din kreativitet vil du lærer din passion at kende. Din indre ild.

HJÆLPE ANDRE MED DINE GAVER

Du vil gennem Earth Art Shaman blive støttet i at dele dine kreative udtryk med andre og se din jord kunst hjælpe, hele, styrke og lyse op, i andre menneskers liv. Du ser at du gør en forskel. Der er en mening med at du er her, lige nu. Dine gaver er vigtige!

HVAD KRÆVER DET AF DIG?

For at få alle ovennævnte gaver ud af dette program, kræver det din hengivenhed, din tillid og din tid. Jo oftere du går til jorden, jo mere kan du høste. Jo større din tillid er, jo større gaver vil du kunne modtage. Jo mere hengivenhed og kærlighed du vier til din kreativitet, jo stærkere medicin kan du skabe.

Udover det månedlige online møde og den fysiske samling hvert kvartal, er der ikke sat en bestemt tid af. Det er op til dig, hvor dybt du vil rejse og hvad du har mulighed for. Men jeg vil anbefale at du som minimum skal kunne afsætte 5 timer om ugen til at arbejde med naturen og din kreativitet.

HVEM ER DETTE FORLØB FOR?

EARTH ART SHAMAN programmet er for dig som:

 • er klar til at gå i lære hos jorden.
 • er klar til at dedikere dig til at være jordens budbringer i min. 3 måneder.
 • er klar til at blive den kunstner din sjæl altid har drømt om at være.
 • er klar til at stå frem som spirituelt væsen.
 • er klar til at blive set.
 • er klar til at lade sjælen vise vej.
 • er klar til at hjælpe andre med din jord kunst.
 • er klar til at rydde op i gamle overbevisninger og fastgroede mønstre.
 • er klar til at indgå i et kærligt fællesskab med andre jord kunstnere.

DATOER & PRISER

Earth Art Shaman forløbet tilbydes som 4 årstids moduler, som kan tages efter ønske. Man kan tage et modul eller flere, alt efter hvor dybt man ønsker at gå og hvor kraftig medicin man ønsker at høste. Hver årstid rummer sin unikke medicin.

VINTER 2020 PERIODE: 24.01 – 23.03 PRIS: 1500 kr. *

FORÅR 2020 PERIODE: 24.03 – 20.06 PRIS: 2250 kr.

SOMMER 2020 PERIODE: 21.06 – 18.09 PRIS: 2250 kr.

EFTERÅR 2020 PERIODE: 17.09 – 13.12 PRIS: 2250 kr.

Priserne er inklusiv moms.

*Første modul er billigere da det kun varer 2 måneder.

TILMELDING & BETALING:

Via email: kraftkvinden@live.dk

Når jeg har modtaget din tilmelding, får du faktura tilsendt.

Når din indbetaling er registreret, er du endelig tilmeldt.

Har du brug for at betale i rater, kan dette aftales personligt.

RAISE THE ART OF FIRE! – min historie

For flere år siden gik jeg en vildrunetur som ledte mig igennem byens rum. Her så jeg et skilt med ordene Rais the art of fire. Det var en reklame for en brændeovn, men inde i mig var det en besked til sjælen. Det var et spejl på et dybt ønske jeg havde begravet indeni. Et ønske om at være i verden som kunstner. Men kunstnerdrømme er begravet i myter om den sultende, ludfattige og vanvittige kunstner, som må bo på et lille koldt kammer, afskåret fra alt og alle, for at kunne få lov at male sine billeder. Ja der var nok at skræmmende historier, som sikkert var sande for nogen, men som ikke matchede den ild jeg kunne mærke indeni når jeg dansede, sang og malede frit. Jeg blev ved med at holde om den linje. Tegnede den i min dagbog og håbede at jeg en dag ville være modig nok til at slippe ilden løs.

Men der skulle gå nogle år, før jeg turde stå fuldt ud i min kraft og udtrykke min ild. Jeg var nemlig bange for den. Bange for at nogle skulle tage den fra mig eller at nogen ville komme efter mig. Så hellere holde den inde i et jernbur i mit solar plexus.

Jeg begyndte at arbejde med mine chakra energier og med Soul Art og jeg blev ved med at komme tilbage til kunsten, dansen, sangen, passionen. Det modnede mig gradvist. Jeg begyndte at dele lidt af min ild med vildkvinderne i cirklen. Jeg begyndte at dele det sprog der kom igennem mig når jeg holdt forskellige sten og krystaller i mine hænder.

Jeg begyndte at give slip på alle forbehold og begrænsninger og lod mig føre med. Jeg overgav mig og tillod naturens energi at komme igennem mig uden at dømme den. Og så mærkede jeg at ilden ikke bare kom fra mig, den kom fra jorden. En uudtømmelig energi som strømmede op fra jordens midte, ud igennem sten, træer, krystaller, sommerfuglevinger, solsikker ja alt, også mig, min krop, min stemme.

En ild som INGEN ville kunne tage fra mig, for den var ikke min. Jeg var blot budbringeren.

Jeg kunne mærke at der var budskaber i de energier jeg formidlede, opfordringer til at slappe af, eller til at skabe, til at tale klart eller til at slå rødder. Magien åbnede sig og jeg blev mere og mere nysgerrig.

Samtidigt mærkede jeg at mit ego blev pirret. Den så at der her var chance for at høste en særlig anderkendelse, og det blev mit arbejde at tøjle den og istedet give plads til jorden. For mit ego ville bedømme om den ene eller anden energi var rigtig eller forkert, grim eller smuk. Og sådan arbejder naturen ikke. Her er alt på lige fod, her er alle farver lige vigtige.

Jeg går videre på min vej og føler mig nu klar til at lære fra mig, alt det jeg har lært. Jeg føler at jeg netop er her for at facilitere et kærligt rum hvori jordens kunstnere kan fødes.

Susanne